ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนคลองชลประทาน (คลองเจริญ)
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนคลองชลประทาน (คลองเจริญ)
  วันที่ปลูก : 2020-01-24
  วันที่สำรวจ : 2020-01-24
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 114 16.3316 0.00
มะขามป้อม 27 9.7715 0.00
เม่าหลวง 21 1.9452 0.00
จามจุรี 7 14.5253 0.00
พิกุล 7 0.5465 0.00
นนทรี 6 7.8458 0.00
สะเดา 5 0.0083 0.00
เสลา 3 0.9259 0.00
มะขามเทศ 2 1.1791 0.00
อินทนิลน้ำ 2 0.5715 0.00
ขี้เหล็ก 2 0.9624 0.00
ยอป่า 1 0.7274 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.0342 0.00
มะยม 1 0.1551 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.4204 0.00
มะรุม 1 0.7408 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 0 งาน 39 ตารางวา (9,754 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
56.69
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th