ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดท่าสว่าง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : วัดท่าสว่าง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2015-07-20
  วันที่สำรวจ : 2023-07-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ 15 ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล กระสัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะค่าโมง 19 6.6791 0.00
ขี้เหล็ก 15 4.3744 0.00
สุพรรณิการ์ 14 10.2446 0.00
ลีลาวดี 9 2.2674 0.00
จันทร์ผา 8 0.1888 0.00
หูกระจง 6 2.2714 0.00
ประดู่ 6 1.9863 0.00
มะรุม 5 1.4859 0.00
จามจุรี 5 4.2516 0.00
หมาก,หมากเหลือง 5 0.2054 0.00
มะค่า 5 1.7577 0.00
ยี่เข่ง 5 0.0868 0.00
ดอกแก้ว 5 0.1061 0.00
ตะแบก 4 0.9806 0.00
บุหงาส่าหรี 4 0.4865 0.00
มะค่าแต้ 3 1.4548 0.00
ข่อย 3 0.9375 0.00
หนานเฉาเหว่ย 3 0.0542 0.00
กาหลง 3 0.1347 0.00
แคนา 3 0.6982 0.00
ชำมะเลียง 3 0.0815 0.00
ทองกวาว 3 2.3750 0.00
น้อยหน่า 3 0.2485 0.00
สำโรง 2 2.4937 0.00
อโศก 2 0.5064 0.00
อโศกอินเดีย 2 0.4203 0.00
แดง 2 0.0651 0.00
พฤกษ์ 2 1.5228 0.00
ไทรย้อย 2 3.1838 0.00
ปาล์มแชมเปญ 2 0.0717 0.00
พิกุล 2 0.4545 0.00
ตะโก 1 0.1288 0.00
หูกวาง 1 0.3781 0.00
สนประดิพัทธ์ 1 0.4092 0.00
มะเกลือ 1 0.2386 0.00
ยอ 1 0.1758 0.00
ลำไย 1 0.2383 0.00
กุ่มบก 1 0.2124 0.00
ทองพันชั่ง 1 0.0000 0.00
ชงโค 1 0.1824 0.00
เต่าร้าง 1 0.1787 0.00
สัก 1 0.2124 0.00
ปาล์มน้ำมัน 1 0.1344 0.00
ไผ่น้ำเต้า 1 0.0285 0.00
โพธิ์ 1 2.0947 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา (7,380 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
56.69
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th