ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนเทศา
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนเทศา
  วันที่ปลูก : 2020-01-28
  วันที่สำรวจ : 2020-01-28
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะฮอกกานีใบใหญ่ 30 84.9335 0.00
เสลา 6 1.9623 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 6 0.1286 0.00
มะค่า 3 3.1067 0.00
พญาสัตบรรณ 2 0.1320 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.0413 0.00
ไทร 1 4.2171 0.00
มะขาม 1 0.5015 0.00
ประดู่บ้าน 1 6.4341 0.00
ประดู่ 1 6.0585 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.0834 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 0 งาน 26 ตารางวา (8,104 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
107.60
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th