ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์
  วันที่ปลูก : 1974-01-01
  วันที่สำรวจ : 2020-02-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อโศกอินเดีย 25 2.3569 0.00
ปาล์มหางกระรอก 9 0.0000 0.00
พญาสัตบรรณ 8 2.7170 0.00
สัก 7 6.2505 0.00
ปีบ 7 0.5459 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 7 0.1071 0.00
หูกระจง 7 0.0000 0.00
ราชพฤกษ์ 5 2.1495 0.00
จามจุรี 4 8.3480 0.00
ตะแบก 4 0.2049 0.00
สาละ 2 0.0835 0.00
หูกวาง 2 2.0630 0.00
ไทร 2 3.1052 0.00
มะค่าโมง 1 0.4340 0.00
ประดู่ 1 2.4909 0.00
นนทรี 1 2.2516 0.00
รวงผึ้ง 1 0.0000 0.00
สน 1 0.4696 0.00
พุดดง 1 0.0495 0.00
ขนุน 1 0.5142 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา (6,934 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
34.14
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th