ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 เทศบาลนครรังสิต
  หน่วยงาน : เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 เทศบาลนครรังสิต
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2020-02-14
  วันที่สำรวจ : 2020-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร รังสิต
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่บ้าน 26 21.1667 0.00
ปาล์มฟอกเทล 10 5.2932 0.00
มะพร้าว 8 3.6864 0.00
ราชพฤกษ์ 6 1.3002 0.00
หมาก,หมากเหลือง 5 1.3743 0.00
ข่อย 4 0.1269 0.00
โมก 3 0.5710 0.00
หมากเขียว 3 0.0560 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 3 4.0592 0.00
ปาล์มขวด 3 6.0465 0.00
หูกระจง 2 0.4622 0.00
พิกุล 2 0.1086 0.00
ปาล์มจีน 2 2.4268 0.00
ตะแบก 2 0.6890 0.00
จำปี 2 0.1378 0.00
โพธิ์ 1 13.1262 0.00
น้ำเต้าอินเดีย 1 0.2049 0.00
ปาล์มน้ำพุ 1 0.6592 0.00
ปีบ 1 0.3479 0.00
ประดู่ 1 0.0463 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา (3,351 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
61.89
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th