ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านก๊อดยาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
  หน่วยงาน : อบต.แม่ข้าวต้ม
  ชื่อโครงการ : เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านก๊อดยาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-08-12
  วันที่สำรวจ : 2023-09-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ 14 ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ข้าวต้ม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยูง 105 0.0000 0.00
สัก 96 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา (13,818 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th