ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนชุม 6
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนชุม 6
  วันที่ปลูก : 2019-08-17
  วันที่สำรวจ : 2019-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 26 4.1784 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 21 1.3285 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 15 0.1822 0.00
ปาล์มฟอกเทล 14 0.6390 0.00
ปีบ 12 0.3997 0.00
เสลา 11 0.2320 0.00
ทองกวาว 10 1.0282 0.00
มะฮอกกานี 7 1.7550 0.00
มะขาม 4 0.9500 0.00
เหลืองปรีดียาธร 4 0.3883 0.00
ขนุนปาน 2 0.8679 0.00
ขนุน 1 0.1660 0.00
ปาล์มขวด 1 0.1780 0.00
ทองหลาง 1 0.1395 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 0 งาน 32 ตารางวา (4,926 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
12.43
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th