ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนโพธิพิรุณ
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : สวนโพธิพิรุณ
  วันที่ปลูก : 2020-02-17
  วันที่สำรวจ : 2020-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
โพธิ์ 12 48.4812 0.00
เสลา 8 8.1267 0.00
ประดู่ป่า 7 4.9351 0.00
ประดู่บ้าน 5 5.0510 0.00
ลีลาวดี 4 0.3537 0.00
มะพร้าว 4 5.1184 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 18.3191 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.4048 0.00
ข่อย 2 0.0229 0.00
พญาสัตบรรณ 2 5.2442 0.00
มะขามเทศ 2 0.0646 0.00
ปาล์มยะวา 2 0.3105 0.00
มะฮอกกานีใบเล็ก 2 0.1754 0.00
ไทร 1 10.6452 0.00
ตะแบก 1 0.3011 0.00
มะค่าแต้ 1 3.0930 0.00
ปีบ 1 0.0747 0.00
หูกวาง 1 8.1441 0.00
ทองกวาว 1 0.7162 0.00
จามจุรี 1 10.0826 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 25 ตารางวา (3,301 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
129.66
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th