ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนวัฒนานุวงศ์
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนวัฒนานุวงศ์
  วันที่ปลูก : 2020-02-19
  วันที่สำรวจ : 2020-02-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เสลา 65 38.3916 0.00
ตะแบก 43 13.9683 0.00
แคฝรั่ง 29 0.0000 0.00
ทองกวาว 13 4.4759 0.00
พิกุล 10 10.5841 0.00
มะขาม 6 4.8260 0.00
หมาก,หมากเหลือง 5 0.0000 0.00
มะยม 4 0.0000 0.00
หูกวาง 4 2.1205 0.00
มะม่วง 2 0.4806 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.3201 0.00
ตะขบ 1 0.3981 0.00
ไทร 1 0.0000 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.4920 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.4398 0.00
ข่อย 1 0.3452 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
11 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา (17,753 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
76.84
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th