ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนนเรศวร
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนนเรศวร
  วันที่ปลูก : 2020-02-19
  วันที่สำรวจ : 2020-02-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 12 6.1312 0.00
มะขาม 10 15.2117 0.00
หมากเขียว 7 0.6663 0.00
หูกวาง 4 1.8120 0.00
มะยม 3 2.1218 0.00
ขนุน 3 0.5949 0.00
เสลา 2 0.9746 0.00
ลีลาวดี 2 0.5232 0.00
ราชพฤกษ์ 2 1.0907 0.00
อินทนิลน้ำ 2 4.3398 0.00
ตะลิงปลิง 1 0.0171 0.00
โพศรีมหาโพธิ 1 1.5737 0.00
พญาสัตบรรณ 1 1.9788 0.00
ไทร 1 3.9105 0.00
ค้อ 1 2.1450 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา (13,531 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
43.09
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th