ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนศุภกิจจรรยา
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนศุภกิจจรรยา
  วันที่ปลูก : 2020-02-20
  วันที่สำรวจ : 2020-02-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะฮอกกานี 13 7.7625 0.00
ตะแบก 5 1.6625 0.00
มะยม 2 0.0000 0.00
เหลืองปรีดียาธร 1 0.2562 0.00
ลำไย 1 0.0000 0.00
วาสนา 1 0.0000 0.00
สะเดา 1 0.1134 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 0 งาน 32 ตารางวา (14,529 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
9.79
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th