ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนมุขมนตรี
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนมุขมนตรี
  วันที่ปลูก : 2020-02-21
  วันที่สำรวจ : 2020-02-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขาม 47 17.2034 0.00
ราชพฤกษ์ 34 8.2689 0.00
กัลปพฤกษ์ 20 5.0120 0.00
เสลา 6 2.2289 0.00
ลำดวน 5 0.7969 0.00
อินทนิลน้ำ 2 0.4452 0.00
หมาก,หมากเหลือง 2 0.0000 0.00
กาฬพฤกษ์ 1 0.0628 0.00
ข่อย 1 0.5030 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 0 งาน 29 ตารางวา (8,116 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
34.52
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th