ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเขียวสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสตูล สตูล
  ชื่อโครงการ : พื้นที่สีเขียวสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล
  วันที่ปลูก : 2020-03-02
  วันที่สำรวจ : 2020-03-02
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พิมาน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง สตูล
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขาม 7 2.0558 0.00
สัก 6 9.9967 0.00
ปีบ 6 0.7655 0.00
อินทนิล 6 3.1896 0.00
ศรีตรัง 3 0.5329 0.00
โมกหลวง 2 0.0283 0.00
ปาล์มน้ำพุ 2 0.2489 0.00
ตะเคียนทอง 2 1.2129 0.00
มะม่วง 1 0.3743 0.00
โพธิ์ 1 42.0421 0.00
ประดู่ 1 3.4281 0.00
หลิว 1 0.7974 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา (7,723 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
64.67
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th