ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศาลเทพารักษ์
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ศาลเทพารักษ์
  วันที่ปลูก : 2020-03-04
  วันที่สำรวจ : 2020-03-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 8 1.1908 0.00
ปีบ 5 0.6151 0.00
โพธิ์ 2 20.8687 0.00
ไทร 1 0.5423 0.00
จำปา 1 0.0251 0.00
เสลา 1 0.0542 0.00
ประดู่ป่า 1 0.0029 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา (1,055 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
23.30
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th