ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนหน้าพระตำหนักหนองประจักษ์
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนหน้าพระตำหนักหนองประจักษ์
  วันที่ปลูก : 2020-05-08
  วันที่สำรวจ : 2020-05-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 5 1.2730 0.00
ประดู่ป่า 3 5.6615 0.00
ประดู่บ้าน 2 1.5753 0.00
พิกุล 2 0.0179 0.00
ขี้เหล็ก 1 2.4059 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา (590 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
10.93
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th