ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนเลียบคลองบ้านช้าง
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนเลียบคลองบ้านช้าง
  วันที่ปลูก : 2020-05-08
  วันที่สำรวจ : 2020-05-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ทองกวาว 101 28.1585 0.00
ราชพฤกษ์ 36 5.0925 0.00
เสลา 29 3.8723 0.00
ตะแบก 14 2.3068 0.00
มะขามเทศ 13 3.3277 0.00
สะแกนา 10 0.3877 0.00
มะกล่ำต้น 8 0.2500 0.00
จามจุรี 6 2.5008 0.00
ประดู่ป่า 4 1.1498 0.00
แคนา 3 0.5049 0.00
ขี้เหล็ก 3 0.6544 0.00
เหลืองปรีดียาธร 3 0.1676 0.00
กระถินณรงค์ 3 0.8061 0.00
มะขาม 2 0.1101 0.00
อินทนิลน้ำ 2 0.2226 0.00
มะม่วง 1 0.0829 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.0543 0.00
ปีบ 1 0.1968 0.00
หูกวาง 1 0.0912 0.00
อินทผาลัม 1 0.0745 0.00
หูกระจง 1 0.0708 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
11 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา (18,790 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
50.08
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th