ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ทุ่งศรีเมือง
  วันที่ปลูก : 2020-05-13
  วันที่สำรวจ : 2020-05-13
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น :
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ทองกวาว 134 28.4852 0.00
ราชพฤกษ์ 71 15.3287 0.00
สะเดา 46 1.8338 0.00
ลีลาวดี 37 6.4217 0.00
หูกระจง 35 3.1591 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 31 3.0354 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 28 0.9458 0.00
ตาล,ตาลโตนด 27 14.9393 0.00
แคนา 26 1.9670 0.00
ข่อย 22 1.9071 0.00
เหลืองอินเดีย 21 0.8840 0.00
เสลา 20 0.5418 0.00
ปาล์มหางกระรอก 17 3.4979 0.00
แคแสด 15 0.4292 0.00
ปีบ 11 4.4655 0.00
โกสน 7 0.3225 0.00
อินทนิล 6 0.3658 0.00
มะขามเทศ 5 3.1426 0.00
อินทนิลบก 5 9.3375 0.00
โพธิ์ 5 55.0237 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 5 0.0553 0.00
ไทร 4 6.2697 0.00
ตะโก 3 0.1002 0.00
ปรงป่า 3 0.4936 0.00
ปาล์มขวด 2 1.2496 0.00
มะเกลือ 1 0.2219 0.00
หมากแข้ง 1 0.0527 0.00
มะกอกป่า 1 0.7487 0.00
ทองหลาง 1 0.0073 0.00
กล้วยพัด 1 0.2386 0.00
จามจุรี 1 0.2320 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
77 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา (124,698 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
165.70
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th