ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนหลวงพ่อพิบูลย์
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนหลวงพ่อพิบูลย์
  วันที่ปลูก : 2020-05-20
  วันที่สำรวจ : 2020-05-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 48 21.9549 0.00
พญาสัตบรรณ 26 29.2177 0.00
ปาล์มขวด 13 2.4979 0.00
ประดู่บ้าน 11 4.0830 0.00
อินทนิลน้ำ 7 3.6391 0.00
เหลืองปรีดียาธร 7 2.0233 0.00
มะรุม 6 1.5991 0.00
ปีบ 5 2.0927 0.00
กัลปพฤกษ์ 4 2.5321 0.00
พิกุล 4 0.2380 0.00
น้ำเต้าอินเดีย 4 0.7294 0.00
หูกระจง 4 2.0403 0.00
ลีลาวดี 4 0.2816 0.00
มะขาม 3 0.5556 0.00
พะยูง 2 0.0191 0.00
แคนา 2 0.4603 0.00
แคแสด 2 0.1977 0.00
ยูคาลิปตัส 2 2.0921 0.00
มะพร้าว 2 0.3273 0.00
มะยม 2 0.0175 0.00
เม่าหลวง 1 0.0483 0.00
มะม่วง 1 0.0017 0.00
สะเดา 1 0.4233 0.00
ยางนา 1 0.0023 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.3742 0.00
หูกวาง 1 0.5586 0.00
มะขามเทศ 1 0.0255 0.00
ค้อ 1 0.0109 0.00
สาละ 1 0.0090 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา (11,771 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
78.05
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th