ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนป่าเทศบาล 8
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : สวนป่าเทศบาล 8
  วันที่ปลูก : 2020-05-20
  วันที่สำรวจ : 2020-05-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กระทุ่มนา 97 11.1660 0.00
ตะแบก 66 13.2557 0.00
ประดู่ป่า 63 36.0739 0.00
รัง 28 7.5986 0.00
ตะขบ 22 0.1771 0.00
ขี้เหล็ก 18 6.8536 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 18 8.3367 0.00
ข่อย 15 4.7773 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 10 7.7699 0.00
เต็ง 9 1.9439 0.00
หว้า 8 1.7462 0.00
ตะโก 6 0.9242 0.00
ค้อ 5 0.8788 0.00
ติ้วขาว 5 0.0995 0.00
เหียง 4 1.2737 0.00
สะเดา 4 0.7800 0.00
พะยูง 4 0.2255 0.00
มะขาม 3 1.3378 0.00
ส้มป่อย 3 0.0101 0.00
จามจุรี 2 11.0150 0.00
กระถิน 2 0.1286 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.0156 0.00
โมกแดง,โมกป่า 2 0.2192 0.00
ไกร 1 0.2256 0.00
วาสนา 1 0.0074 0.00
เสลา 1 0.2795 0.00
ขนุน 1 0.0586 0.00
กระโดน 1 0.4579 0.00
โพศรีมหาโพธิ 1 0.6310 0.00
โพธิ์ 1 0.8842 0.00
มะฮอกกานี 1 0.1716 0.00
สัก 1 0.0175 0.00
มะค่าแต้ 1 0.1766 0.00
สะแกนา 1 0.5520 0.00
หมากเขียว 1 0.0445 0.00
คอแลน 1 0.2120 0.00
มะม่วง 1 0.0062 0.00
เปล้าใหญ่ 1 0.0062 0.00
มะขามป้อม 1 0.0142 0.00
มะค่าโมง 1 0.0586 0.00
มะยมป่า 1 0.0380 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.1274 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา (13,156 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
120.58
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th