ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนเทพารักษ์
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนเทพารักษ์
  วันที่ปลูก : 2020-05-22
  วันที่สำรวจ : 2020-05-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตีนเป็ดน้ำ 81 2.9995 0.00
หูกระจง 45 0.3947 0.00
แคนา 15 0.8909 0.00
ไกร 11 0.1148 0.00
ไทร 10 0.1159 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 8 0.9880 0.00
ราชพฤกษ์ 7 1.3833 0.00
พะยูง 4 0.2370 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 0.1384 0.00
มะยม 2 0.0463 0.00
ตีนเป็ดดำ 1 0.0146 0.00
โมกแดง,โมกป่า 1 0.0254 0.00
ยอบ้าน 1 0.0040 0.00
วาสนา 1 0.0408 0.00
ปีบ 1 0.0351 0.00
มะม่วง 1 0.0125 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.1146 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา (6,270 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
7.56
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th