ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนนิตโย
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนนิตโย
  วันที่ปลูก : 2020-06-02
  วันที่สำรวจ : 2020-06-02
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มหางกระรอก 90 8.8195 0.00
ตะแบก 14 6.5432 0.00
อินทนิลน้ำ 9 6.6274 0.00
มะขาม 8 11.2415 0.00
มะฮอกกานี 6 4.9752 0.00
ข่อย 5 0.0569 0.00
ทองกวาว 4 3.3280 0.00
พญาสัตบรรณ 3 6.0282 0.00
พิกุล 3 2.0653 0.00
เสลา 3 0.1628 0.00
เหลืองปรีดียาธร 3 0.0468 0.00
มะยม 2 0.3809 0.00
ประดู่บ้าน 2 0.6673 0.00
ปีบ 2 0.2675 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0889 0.00
โพศรีมหาโพธิ 1 1.2418 0.00
ตะขบ 1 0.3534 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
64 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา (102,721 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
52.89
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th